Vilka är vi och vad arbetar vi med?

Röda sidorna, eller rodasidorna.se, är en hemsida där man hittar information gällande mänskliga rättigheter. Vi har information man kan ta del av om man känner sig orättvist behandlad eller känner någon annan som blir behandlad dåligt. Sociala medier blir allt vanligt i lägre åldrar och det kan vara svårt som vuxen att hänga med på allt som händer på internet. För att bekämpa nätmobbning berättar vi om konsekvenserna med mobbning och hur illa det faktiskt kan gå. Vi valde namnet Röda sidorna då rött ofta förknippas med något viktigt eller allvarligt, vilket detta är. Många barn far illa och har en svår uppväxt, vilket senare kan resultera i ett ostabilt liv. Som vuxen i samhället kan det vara svårt att veta hur man ska agera om man tror att ett barn far illa, och vi finns till för att svara på frågor gällande detta.

 

Varför ska man läsa det här?

Trots att man inte känner eller vet om någon som far illa eller har det ostabilt hemma så är det viktigt att man känner till hur man ska agera om något händer. Det behöver inte vara en anhörig som far illa för att man ska hjälpa till, det kan lika gärna vara någon man träffar på stan eller ett barn man ser på skolan. Dessutom är det viktigt att veta hur man ska göra för att hjälpa en vän som kanske råkar ut för något som gör att den mår dåligt. Det kan även vara bra att få en insikt och eventuellt lite förståelse om hur det är att vara utsatt och inte ha så många att prata med. Många anser, inklusive vi, att detta ingår i allmänbildningen. Man ska vara medveten om att alla barn inte har det lika bra som vissa och att man då inte får döma någon utan att man verkligen känner dem. Man är som mest sårbar när man är ung då man för det första växer och upplever nya saker, man är osäker, vet inte riktigt vad man vill och man jämför sig ofta med andra. Det är bra att som liten förstå att det kanske ligger något bakom att ett annat barn alltid är argt eller tyst. Det kan vara så att barnet blivit utsatt för något hemskt och därför blivit tillbakadragen eller ilsken. Det är viktigt att alla har förståelse och inte dömer andra utan att först pratat med dem. Att ha förståelse för andra individer minskar ofta missförstånd, dämpar ilska och ökar glädjen då man kan hjälpa varandra i situationer man själv inte är så säker i.

 

Varför finns vi?

Som du kanske vet så finns det extremt många hemsidor och organisationer som jobbar med exakt vi gör på den här sidan. Då kanske du tänker att det är onödigt att ytterligare en sida skriver om just detta, men vi finns då vi vill försäkra oss om att detta når ut till alla. Ju fler som hjälper till desto mindre är risken att misslyckas. Det är viktigt att alla gör så gott de kan för att hjälpa andra och bidra till ett säkrare samhälle. Det är lättare att ta sig igenom jobbiga perioder om man har någon vid sin sida, och ingen ska behöva gå igenom tuffa saker ensam.