Hur påverkas barn av våld i hemmet?

Att vara barn och bo i ett hem där det ofta förekommer våld är inte lätt. I de flesta fall är det annat inblandat som alkohol och droger som gör att det ske våld i hemmet. Det gör det givetvis inte bättre, och kan leda till att barnen själv börjar dricka alkohol och i värsta fall tar droger i tidig ålder. Barn som upplever våld  hemmet blir oftast väldigt osäkra, ledsna och arga på insidan men oftast för svaga för att visa det utåt eller söka hjälp. Ett barn som har det jobbigt hemma kan i de flesta fall visa en kaxig attityd i skolan för att inte vilja visa sig svag eller att man har problem hemma. De finns givetvis olika reaktioner på hur barn påverkas av våld i hemmet och vissa blir helt tysta och öppnar knappt munnen. Dessutom är det många barn som är uppväxta med att pappan exempelvis slår mamman, sedan gör samma sak. Barn blir som deras föräldrar, och ett barn som är uppväxt med våld vet oftast inte något bättre och kan till en början tro att det är helt okej att bli slagen eller att slå någon.

 

Hur påverkas barn av våld mot dem?

Oftast påverkas barn lika dåligt om det är våld i hemmet mot någon annan eller om det är mot barnet själv. Det kan vara otroligt jobbigt för ett barn att se när ens förälder blir slagen av ens andra förälder, eller att se ens syskon bli slagen. Dock tar det oftast lika hårt när barnet själv blir slagen. När en vuxen slår ett barn beror det ofta på osäkerhet, ilska och svårt att kontrollera sin ilska. Det är också ofta som en vuxens aggressioner går ut över ett barn som är helst oskyldig. Det kan skapar en extrem osäkerhet hos barn som utsätts för våld då det inte är någon som berättar varför de blir slagna med de förstår att de har gjort någon dåligt. De barnen har oftast svårt att ta för dig, öppna upp sig, känna en självkänsla att våga testa saker samt ha en taskig attityd mot andra.

 

Vad ska ett barn göra som utsätts för våld i hemmet?

Många barn blir oftast väldigt vilsna och osäkra när de har den miljön hemma som innebär våld. Det kan vara svårt att inse att de själva inte har gjort något fel, då de oftast lägger skulden på sig själva trots att de inte gjort något fel. Det är viktigt som kompis att stödja ens vänner som utsätts för detta. Själv ska man kontakta en vuxen man litar på, exempelvis en lärare, kurator, granne, farmor, kompis förälder eller liknande. Är man lite äldre och känner till de olika ungdomsmottagningarna som finns är det givetvis jätte bra att kontakta dem. När det sker våld i hemmet kopplas oftast socialtjänsten till. Löser sig inte problemen i hemmen kan det hända att barnen får flytta till en släkting eller fosterfamilj.