Vad står BRIS för?

Namnet BRIS påminner lite om ordet kris som innefattar en del av det BRIS jobbar med, att finnas där för att hjälpa barn som är i kris. Men faktum är att det inte är det enda de jobbar med, utan de jobbar även för barnens rätt i samhället. Tar du de första bokstäverna i de fyra sista orden i senaste meningen ser du att de bildar namnet BRIS, och det är just det organisationen står för, barnens rätt i samhället.

 

Vad gör BRIS?

Alla kan kontakta organisationer som hjälper barn som blir orättvist behandlade, diskriminerade, utsatta för våld och liknande, och BRIS är en av dessa organisationer. På BRIS kan man få hjälp av utbildade kuratorer med råd gällande barn och ungdomar, och man får även en möjlighet att prata ut om sina problem. Man kan få hjälp av BRIS med lätta frågor, men även med allvarliga saker så som brott och våld i hemmet. BRIS kan i dessa situationer hjälpa till att lugna ner samtidigt som de kontaktar polisen och socialtjänsten. BRIS hjälper sedan till att hitta bra lösningar på problemen och ser till att ingen far illa. Har man mindre problem som till exempel kärleksproblem eller liknande finns BRIS till för det också. Man kan ringa BRIS om man behöver någon att prata med när man känner sig ensam och osäker, och organisationen finns där för att bidra till ett tryggare samhälle.

 

Hur finansieras BRIS?

Sådana organisationer som BRIS har ofta inga svårigheter att samla ihop pengar då de gör ett så pass stort och viktigt jobb för landets barn och unga att många vill hjälpa till och stödja med pengar. Det är både privatpersoner och företag som samlar in pengar till BRIS, och de blir även sponsrade av staten. De söker ständigt efter nya givare som kan sponsra, med tanke på att ekonomin kan begränsa dem ibland, vilket kan leda till att barn inte får den hjälp de behöver.

 

Vart kan man hitta BRIS?

Allra enklast är att ta kontakt med BRIS på nätet eller via telefon. Skulle det vara något allvarligt eller något som krävs att man besöker BRIS landbaserade ställen ligger deras förbundskansli i Sveriges huvudstad Stockholm. Organisationen har också fem regionkontor som går att besöka i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm samt Umeå. De olika kontoren driver ett aktivt arbete mot kommuner och landsting och jobbar tillsammans för att barn och unga ska få det bättre och inte fara illa. På de samtliga fem orterna hålls medlemsmöten där man diskuterar olika saker som rör organisationen.

 

BRIS finns även för vuxna

Vuxna kan inte ringa till BRIS och fråga frågor angående sig själv eller andra vuxna, men de kan ringa in om de behöver hjälp med något som rör barn eller ungdomar. Man får själv välja om man vill vara anonym eller ej, och det syns inte på telefonräkningen att man ringt BRIS. Samtalen besvaras av en utbildad kurator.