Hur påverkas barn av våld i hemmet?

Att vara barn och bo i ett hem där det förekommer våld är inte lätt. I de flesta fall är det saker så som till exempel alkohol och droger som gör att det sker våld i hemmet. Det gör det givetvis inte bättre, och det kan leda till att barnen själv börjar dricka alkohol och i värsta fall tar droger i tidig ålder. Barn som upplever våld i hemmet blir ofta osäkra, ledsna och arga på insidan men för svaga för att visa det utåt eller själva söka hjälp. Ett barn som har det jobbigt hemma kan ofta visa en kaxig attityd i skolan för att inte visa sig svag eller visa att man har problem hemma. Det finns givetvis olika reaktioner på hur barn påverkas av våld i hemmet och vissa blir helt tysta och tillbakadragna. I familjer där våld förekommer är det vanligt att barn ser en förälder slå den andra, vilket kan leda till att barnet själv misshandlar andra i framtiden. Barn blir ofta som sina föräldrar, och ett barn som är uppväxt med våld vet oftast inte bättre och kan tro att det är okej att bli slagen eller att slå någon.

Hur påverkas barn av våld mot dem?

Ofta påverkas barn nästan lika dåligt om det är våld i hemmet mot någon annan som om det är mot barnet själv. Det kan vara otroligt jobbigt för ett barn att se när ens förälder, syskon eller annan närstående blir slagen. När en vuxen slår ett barn beror det ofta på osäkerhet, ilska och svårigheter att kontrollera sitt temperament. Det är också vanligt att en vuxen människas aggressioner går ut över ett barn som är helt oskyldig. Det kan skapa en extrem osäkerhet hos barnet som utsätts för våld då det inte är någon som berättar varför de blir slagna, och de kan därmed tolka det som att de har gjort något dåligt och förtjänar slagen. Dessa barn har ofta svårt att ta för sig, öppna upp sig, känna en självkänsla att våga testa nya saker. Det är också vanligt att barn som utsatts för våld blir våldsamma mot andra barn och de har ofta en dålig attityd.

Vad ska ett barn göra som utsätts för våld i hemmet?

Många barn blir vilsna och osäkra när de har en våldsam miljö hemma. Det kan vara svårt att inse att de inte har gjort något fel och de lägger ofta lägger skulden på sig själva. Det är viktigt att stötta och prata om detta med andra, för att de som utsätts ska våga öppna upp sig och söka hjälp. Det är viktigt att alla barn och ungdomar har en vuxen person de litar på, som de kan vända sig till om något händer. Det måste inte nödvändigtvis vara en förälder utan det kan vara en lärare, en kompis förälder, kurator, idrottstränare eller vem som helst. Som vuxen är det viktigt att vara påläst och uppmärksam för att ha möjlighet att kunna hjälpa de som utsätts för våld hemma. Vågar man inte själv agera kan man prata med skolan barnet går på, eller ringa till BRIS för att få hjälp. Huvudsaken är att man gör något, för det värsta man kan göra är att se på när ett barn far illa och inte göra något åt det.